Да помогнем на Петко Георгиев

Да помогнем на Петко Георгиев

Угаснаха завинаги прекрасните сини очи на Петьо. Един лъчезарен млад човек си отиде в разцвета на живота си и остави в сърцата ни разкъсваща болка и болезнени спомени. Черен облак скри слънцето в душите ни.

За краткият си земен път, Петьо показа на всички нас , как да живеем, да се борим и да посрещаме трудностите и болката с усмивка. Да умеем да се радваме на дребните неща и да бъдем по-добри.Имаше прекрасни мечти и огромно желание за живот. Бори се геройски и не се предаде нито за миг до последния си час.

Ще ни липсва усмивката му, чувството му за хумор, добротата му, неговото очарование и обаятелност.

Неусвоените средства от кампанията на Петко ще покрият разходите от последното лечение в София.

Семейството на Петьо благодари на всички, които му помагаха!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията