Да помогнем на Нина Колева

Да помогнем на Нина Колева

Кампанията на Нина Колева в „Единен дарителски номер” приключи повече от успешно! За три месеца кампанията „Помогни на Нина” успя да събере 5018 дарителски смс-а, които покриват сумата от 4 800 лева, от която се нуждаеше Нина.

Средствата са необходими за подмяната на ликводрениращата клапа, която е поставена на страдащата от хидроцефалия млада жена преди 10 години.

Благодарим на всички, които подкрепиха Нина и желаем на нея и семейството й всичко най-добро!!!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията