Да помогнем на Теодора Нетова

Да помогнем на Теодора Нетова

Кампанията „Помогни на Теодора” приключи успешно! На 28 юли 2010, след преглед на резултатите от изследванията в Анадолския център от проведеното лечение, лекуващия лекар на Теди е съобщил добрата новина – няма наличие на туморни клетки в организма на момичето! През ноември предстои контролен преглед, който трябва да потвърди добрите резултати!

За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията на Теодора успя да набере общо 883 дарителски смс-а, средствата от които бяха използвани за лечението на Теди в Турция.

Екипът на „Единен дарителски номер” пожелава всичко най-хубаво на Теодора и благодари на всички, които я подкрепиха!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията