Да помогнем на Анелия Чуканска

Да помогнем на Анелия Чуканска

Кампанията „Помогни на Анелия” приключи – по желание на семейството на Нели кампанията в „Единен дарителски номер” се прекратява.

Анелия Чуканска е на 22 години и живее в град Червен бряг. На 01.11.2008 година Нели претърпява злополука с влак, вследствие на което са й ампутирани двата крака. За да се върне към предишния си начин на живот, на младата жена трябва да се направят протези. Нели има получена оферта за протезиране от клиника в Германия, в град Дуденщат. Сумата която е необходима е 43 000 евро, в които се включва трикратно посещение на клиниката и протезиране.

За времето си в системата на „Единен дарителски номер” кампанията „Помогни на Анелия” получи общо 199 дарителски смс.

Благодарим на всички, които подкрепиха Анелия!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията