Да помогнем на Карамфилка Смилянова
DMS KARAMFILKA

Да помогнем на Карамфилка Смилянова

Кампанията на Карамфилка Смилянова „Шанс за Карамфилка“ приключи своето участие в проект „Единен дарителски номер“. Както екипа научи от синът й, Карамфилка е била успешно трансплантирана миналата седмица и в момента състоянието и е добро.

За времето си в проекта кампанията на Карамфилка успя да набере общо 711 дарителски смс-а.

Екипът на „Единен дарителски номер“ пожелава всичко най-хубаво на Карамфилка и нейното семейство и благодари на всички, които подкрепиха нейната кауза!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията