Да помогнем на Паола Павлова
DMS PAOLA

Да помогнем на Паола Павлова

Кампанията на Паола Павлова (DMS PAOLA) в ДМС приключва – майката на малката чаровница съобщи, че необходимите 3 180 евро за поредната операция в Германия са събрани!

Паола е родена е преждевременно и лекарите откриват хидроцефалия и ретинопатия. С помощта на дарители и на дарителските смс-и в системата на „Единен дарителски номер“, в Германия бяха направени поредица от операции. В резултат на това Паола започна да реагира на светлина и да различава по-големи силуети.

Стискаме палци и тази операция да бъде успешна, като при необходимост кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които помогнаха на Паола!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията