Да помогнем на Росица Симеонова

Да помогнем на Росица Симеонова

Кампанията „Шанс за Роси” приключи успешно – Росица Симеонова бе успешно трансплантирана на 20 януари в болница „Лозенец” в София! В момента Роси се чувства добре и се възстановява.

За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията „Шанс за Роси” набра 10 628 дарителски смс-а.

Екипът на „Единен дарителски номер“ пожелава всичко най-хубаво на Роси и благодари на всички, които я подкрепиха!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията