Кампания „Да спасим гората!“

Кампания „Да спасим гората!“

Инициативата „Да спасим гората!“ приключи своето участие в проект „Единен дарителски номер”. Целта на кампанията, организирана от Обществен дарителски фонд – Стара Загора, бе набиране на дарения за залесяване на засегнатите от пожарите територии в регион Стара Загора.

Средствата са необходими за закупуване на фиданки, терасиране и обработка на почвата, както и за храна и транспорт за доброволците, които ще засаждат дръвчетата.

За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията „Да спасим гората” набра общо 232 дарителски смс-а.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията