Кампания „Възкресение“
DMS HRAM

Кампания „Възкресение“

Кампанията „Възкресение” бе инициирана от Църковно настоятелство на храм „Свето Възкресение Христово”, град София. Целта на кампанията е набиране на средства за преустройство, реконструкция, ремонт и цялостно саниране на храма.

За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията успя да набере 379 дарителски смс-а.

Сподели

Заедно събрахме 6 484 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4486 564 174 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията