Кампания „Възкресение“
DMS HRAM

Кампания „Възкресение“

Кампанията „Възкресение” бе инициирана от Църковно настоятелство на храм „Свето Възкресение Христово”, град София. Целта на кампанията е набиране на средства за преустройство, реконструкция, ремонт и цялостно саниране на храма.

За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията успя да набере 379 дарителски смс-а.

Сподели

Заедно събрахме 7 607 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5185 676 214 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията