Да помогнем на Георги Длъгацев
DMS JORO

Да помогнем на Георги Длъгацев

Кампанията «Подкрепи на Жоро» приключи успешно – Георги Длъгацев от град София е успял да набере необходимата сума от 1750 лева, с която са закупени и поставени американските транспланти на краката. За времето си в „Единен дарителски номер“ кампанията успя да събере общо 186 дарителски смс-а.

Екипът на «Единен дарителски номер» пожелава всичко най-хубаво на Жоро и благодари на всички, които го подкрепиха.

Сподели

Заедно събрахме 6 418 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6244 87 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията