Фондация „Сийдър” –
DMS DOM

Фондация „Сийдър” –

Сподели

Заедно събрахме 72 714 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23635 18053 2591 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 69 от 2 лв. 24 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията