Фондация „Заедно с теб” –
DMS ZAEDNO

Фондация „Заедно с теб” –

Сподели

Заедно събрахме 1 632 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
901 363 1 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 30 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията