Да помогнем на Татяна Мишченко
DMS TANIA

Да помогнем на Татяна Мишченко

Сподели

Заедно събрахме 61 438 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54251 3426 67 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 44 от 2 лв.3 от 5 лв.

За кампанията