Да помогнем на Татяна Мишченко
DMS TANIA

Да помогнем на Татяна Мишченко

Сподели

Заедно събрахме 62 488 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54728 3670 84 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 19 от 2 лв.2 от 5 лв.

За кампанията