Да помогнем на Татяна Мишченко
DMS TANIA

Да помогнем на Татяна Мишченко

Сподели

Заедно събрахме 61 029 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
53074 3760 87 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията