Да помогнем на Патриция Илиева
DMS PATI

Да помогнем на Патриция Илиева

Щастливи сме да ви съобщим, че средствата, необходими за костномозъчна трансплантация на Патриция, са изцяло събрани!

Сумата от 100 000 евро, която не достигаше, беше осигурена от Център „Фонд за трансплантации”. Парите вече са постъпили по сметката на Университетска болница Франкфурт и с тях сумата по оферта е покрита напълно.

Към момента в дарителската сметка на Патриция има достатъчно средства за за 9-месечен престой на детето и майка му в Германия.

Скъпи приятели, безкрайно сме ви благодарни за усилията, постоянството и загрижеността, с които направихте възможно животоспасяващото лечение на Пати! Особено сме признателни на Българска Бридж Федерация и на нейния президент г-н Василев за огромната помощ и щедрост!

Поклон!

Лечението на Патриция започна веднага, още с пристигането й във Франкфурт, и продължава и в момента с пореден курс химиотерапия.

Ще ви информираме за всичко ново около милото ни цигуларче.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията