Да помогнем на Анибел Белчева
DMS ANIBEL

Да помогнем на Анибел Белчева

След като Център „Фонд за лечение на деца“ одобри молбата на Анибел Белчева да се дофинансира нейното лечение в Германия, кампанията „Помогни на Анибел“ ще бъде временно прекратена.

Както става ясно от страницата на малката Анибел, тя ще бъде трансплантирана в Хайделберг:

„Семейството на Анибел взе решение бъбречната трансплантация да бъде извършена в Университетската клиника в Хайделберг, Германия. Днес, майката на Анибел преведе 67 523 евро- събраната до момента сума в дарителската сметка на детето, по банковите сметки на немската клиника. Другата добра новина е, че останалата част от сумата до 105 700 евро- колкото е ориентировъчната оферта на клиниката, ще бъде поета от Център „Фонд за лечение на деца“. Това решение е взето на последното заседание на Обществения съвет към Център ”Фонд за лечение на деца“ от 13.07.2011г. Едва след това от Университетската клиника в Хайделберг ще определят дата на трансплантацията. На 15 юли 2011 г. Анибел навърши 5 годинки. Какъв по-добър подарък за нея – освен здравето и истински щастливо детство?“

(Източник: http://help-anibel.org/bg/)

Към момента няма връзка с родителите на Анибел, като ней-вероятната причина е заминаването за Германия. Веднага, щом имаме новини за малката чаровница ще ви информираме относно нейното състояние и евентуалното продължение на кампанията, при нужда от след оперативни интервенции.

Успех, малка Анибел, вярваме, че всичко ще бъде наред!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията