Да помогнем на Георги Георгиев
DMS GEORGI

Да помогнем на Георги Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 80 027 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54528 10067 1068 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 14 от 2 лв. 3 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията