Да помогнем на Георги Георгиев
DMS GEORGI

Да помогнем на Георги Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 74 214 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
53816 8469 692 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 63 от 2 лв.14 от 5 лв.

За кампанията