Да помогнем на Георги Георгиев
DMS GEORGI

Да помогнем на Георги Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 75 719 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54025 8907 776 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 28 от 2 лв.8 от 5 лв.

За кампанията