Да помогнем на Георги Георгиев
DMS GEORGI

Да помогнем на Георги Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 78 123 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54325 9574 930 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 6 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията