Да помогнем на Георги Георгиев
DMS GEORGI

Да помогнем на Георги Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 68 962 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
53240 6686 470 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 18 от 2 лв.2 от 5 лв.

За кампанията