„Да съхраним българският православен храм в Истанбул „Св. Стефан“
DMS SVSTEFAN

„Да съхраним българският православен храм в Истанбул „Св. Стефан“

Сподели

Заедно събрахме 13 286 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
4769 2241 807 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 9 от 2 лв.13 от 5 лв.

За кампанията