„Да съхраним българският православен храм в Истанбул „Св. Стефан“
DMS SVSTEFAN

„Да съхраним българският православен храм в Истанбул „Св. Стефан“

Сподели

Заедно събрахме 19 381 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7206 2850 1295 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията