Кампания „България е с вас“DMS BEDSTVIE

Кампания „България е с вас“DMS BEDSTVIE

Дарителската кампания „България е с вас“, която стартира след опостушителното наводнение в село Бисер – 6 февруари, приключи. Цел на благотворителната инициатива бе подпомагане на пострадалите от бедствието в Хасковска област.

В хода на кампанията средствата бяха набирани чрез дарителски смс-и в системата на ДМС и чрез дарения по банков.

Дартиелските смс-и за периода на кампанията достигнаха 127 140.

Повече за резултатите от кампанията може да видите тук.

Благодарим ви, че подрепихте „България е с вас“!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията