Николай Христов
DMS NIKOLAY

Николай Христов

С искрено съжаление ви информираме, че преди няколко дни Николай Христов ни напусна.

Ники  страдаше от онкологично заболяване и събираше средства за лечение в Анадолски медицински център, гр. Истанбул (Турция). За съжаление най-важната битка за Ники се оказа последна.

Екипът на ДМС изказва съпричастността си към загубата на семейството и близките на Николай и благодари на всички, които го дариха с надежда.

Сподели

Заедно събрахме 50 912 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
38040 5031 562 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията