Георги Толев
DMS GEORGI

Георги Толев

На 08.07.2012г. вечерта, Георги Толев ни напусна.

Жоро се бореше с тежка форма на рак на лигавицата и набираше средства за лечение във Франция, Институт Густав Роси.

Изказваме искрените си съболезнования на семейството и благодарим на всички, подкрепили Жоро, за съпричастието и помощта.

Сподели

Заедно събрахме 79 724 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
54479 10000 1049 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 24 от 2 лв.7 от 5 лв.

За кампанията