Явор ИвановDMA YAVOR

Явор ИвановDMA YAVOR

С голяма радост ви информираме, че кампанията в помощ на Явор Иванов приключва успешно – необходимата сума за закупуването на миоелектричната протеза е вече събрана!

На 15-ти май 2011г. Явор Иванов претърпява тежка катастрофа. В продължение на 13 дни е в кома. Шансът, който му дават за живот, е 1%! Благодарение на професионализма на лекарите от Пирогов и на силния му дух, той остава жив и излиза от комата, но за съжаление загубва лявата си ръка, налага се да я ампутират малко под рамото.

През месец ноември 2011 Явор стартира набирането на средства за закупуване на протезата и една  година по-късно кампанията приключва с успех!

Искрено благодарим на всички, които подкрепихте Явор и му желаем всичко най-добро!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията