Десислава СпасоваDMS

Десислава СпасоваDMS

Днес от семейството на Десислава Спасова дойде добрата новина, че операцията на Деси в Калуга, Русия, е преминала успешно!

Десислава има проблеми със зрението и трябваше да замине за лечение в Русия. След операцията тя вижда значително по-добре и кампанията за набиране на средства по молба на близките на Деси се закрива.

Благодарим на всички, които дариха средства за кампанията на Десислава!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията