Десислава СпасоваDMS

Десислава СпасоваDMS

Днес от семейството на Десислава Спасова дойде добрата новина, че операцията на Деси в Калуга, Русия, е преминала успешно!

Десислава има проблеми със зрението и трябваше да замине за лечение в Русия. След операцията тя вижда значително по-добре и кампанията за набиране на средства по молба на близките на Деси се закрива.

Благодарим на всички, които дариха средства за кампанията на Десислава!

Сподели

Заедно събрахме 16 115 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16115 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията