Росина Русева
DMS ROSINA

Росина Русева

В момента Росина провежда лечение по скалпотерапия в гр.София, като за един цикъл са необходими осем курса по десет дни.

В резултат на лечението Росина стои права, започва да пише с лявата ръка, което до сега е беше невъзможно.

Благодарим на всички, които подкрепяха Росина!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията