Христо Георгиев
DMS HRISTO

Христо Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 11 820 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
11121 342 3 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 43 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията