Христо Георгиев
DMS HRISTO

Христо Георгиев

Сподели

Заедно събрахме 12 250 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
11230 482 7 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 16 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията