Да помогнем на семейството на Мустафа Кьосов, който загина при терористичния атентат в Бургас на 18 юли 2012г.
DMS MUSTAFA

Да помогнем на семейството на Мустафа Кьосов, който загина при терористичния атентат в Бургас на 18 юли 2012г.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията