Любчо Натов –

Любчо Натов –

С голяма мъка ви съобщаваме, че Любчо Натов ни напусна.

Кампанията на Любчо (който страдаше от тежка сърдечна недостатъчност) набираше средства за ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер дефибрилатор.

Цената е 24 000 лева, но НЗОК покрива едва 6 000 лева, като останалите средства Любчо и неговите близки трябваше да осигурят сами.

За съжаление времето не стигна, и днес виждаме, как един живот може да зависи от волята на държавата, измерена в 18 000 лева…

Изказваме искрените си съболезнования на близките на Любчо и благодарим на всички, които го подкрепяха.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията