Фондация „Стъпка за невидимите деца“
DMS AUTISM

Фондация „Стъпка за невидимите деца“

Сподели

Заедно събрахме 17 700 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6544 3983 638 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 16 от 2 лв.2 от 5 лв.

За кампанията