Фондация „Стъпка за невидимите деца“
DMS AUTISM

Фондация „Стъпка за невидимите деца“

Сподели

Заедно събрахме 20 244 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7241 4559 777 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 28 от 2 лв.6 от 5 лв.

За кампанията