Фондация „Стъпка за невидимите деца“
DMS AUTISM

Фондация „Стъпка за невидимите деца“

Сподели

Заедно събрахме 27 039 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8004 6432 1231 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 45 от 2 лв. 7 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията