Симона Атанасова
DMS MONI

Симона Атанасова

Сподели

Заедно събрахме 26 652 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
21441 2243 145 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 46 от 2 лв.2 от 5 лв.

За кампанията