Симона Атанасова
DMS MONI

Симона Атанасова

Сподели

Заедно събрахме 16 222 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
14765 641 35 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 60 от 2 лв.3 от 5 лв.

За кампанията