Светлана Килявкова
DMS SVETLANA

Светлана Килявкова

Кампанията на Светлана Килявкова от Смолян в ДМС приключва успешно – бащата на момичето съобщи, че необходимата сума е събрана и към момента набирането на средства приключва!

Светлана страда от остра миеломоноцитна левкемия и набираше средства за костно-мозъчна трансплантация в Анадолу медикъл център, Турция. Трансплантацията е предвидена за 8 август.

Благодарим на всички, които помогнаха на Светлана!

Сподели

Заедно събрахме 3 371 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3069 126 10 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията