Светлана Килявкова
DMS SVETLANA

Светлана Килявкова

Кампанията на Светлана Килявкова от Смолян в ДМС приключва успешно – бащата на момичето съобщи, че необходимата сума е събрана и към момента набирането на средства приключва!

Светлана страда от остра миеломоноцитна левкемия и набираше средства за костно-мозъчна трансплантация в Анадолу медикъл център, Турция. Трансплантацията е предвидена за 8 август.

Благодарим на всички, които помогнаха на Светлана!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията