Александър Лямов
DMS ALEK

Александър Лямов

С прискърбие ви съобщаваме, че Александър Лямов ни напусна. Съпругата му днес съобщи ужасната новина.

Алекс беше с диагноза мезентериална тромбоза и набираше средства за подмяна на централен венозен източник за парентерално хранене.

Благодарим на всички, които подкрепяха Александър.

Почивай в мир, Алекс.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията