Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан
DMS DOM

Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан

Сподели

Заедно събрахме 58 977 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23539 13974 1498 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 111 от 2 лв.26 от 5 лв.

За кампанията