Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан
DMS DOM

Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан

Сподели

Заедно събрахме 56 826 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23455 13323 1345 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 31 от 2 лв.5 от 5 лв.

За кампанията