Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан
DMS DOM

Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан

Сподели

Заедно събрахме 71 385 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23597 17709 2474 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 64 от 2 лв.23 от 5 лв.

За кампанията