Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан
DMS DOM

Национална кампания за изграждане на нов модерен приют в Нови хан

Сподели

Заедно събрахме 72 645 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23629 18037 2586 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 53 от 2 лв. 19 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията