Кампания „Дом за Гелеменови“ на „България си ти“
DMS DOM

Кампания „Дом за Гелеменови“ на „България си ти“

Сподели

Заедно събрахме 64 058 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23817 15518 1841 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 58 от 2 лв.17 от 5 лв.

За кампанията