Радислава Василева

Радислава Василева

Кампанията на Радислава Василева (DMS RADI) от Видин приключи успешно!

Ради е с диагноза Остра миелоидна левкемия с миелодисплазия и набираше средства за спешна трансплантация на хемопоетични стволови клетки от чужд донор.

Радислава вече е събрала необходимите 75 000 евро, които заедно с отпуснатите от КЛЧ 180 000 лв., са достатъчни за лечение в Университетската клиника Карл Густав Карус, Дрезден!

Стискаме палци на Ради и благодарим на всички вас – дарителите, които направиха това възможно!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията