Стела Миленковска
DMS STELA

Стела Миленковска

Кампанията на Стела Миленковска (DMS STELA) в ДМС приключва – майката на младата жена съобщи, че необходимата сума от 21 600 евро е вече събрана!

Стела e с диагноза „Гломерулонефритис хроника-ОСГСХ при Ига тип ГН” и набираше средства за бъбречна трансплантация в Турция.

Благодарим на всички, които подкрепиха Стела!

Сподели

Заедно събрахме 1 943 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1931 6 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 6 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията