Кристиян Кръстев
DMS KRISI

Кристиян Кръстев

С удоволствие ви съобщаваме за още една успешно приключила кампания – тази за малкия Кристиян Кръстев!

Благодарение на кампаниите в www.save-darina.org и в системата на „Единен дарителски номер”, в края на март детето проведе поредния курс рехабилитация в клиниката в Трускавец, Украйна. Освен това, вече близо 2 месеца се упражнява вкъщи с колело за горни и долни крайници и със специална проходилка, което стана възможно отново благодарение на вашата неизменна подкрепа. А сега си има и нова, много по-комфортна и подходяща количка.

За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията „Помогни отново на Криси” събра общо 779 дарителски смс-а.

Благодарим на всички, които помогнаха на Криси!

 

Сподели

Заедно събрахме 52 609 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40732 4991 379 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 5 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията