Да помогнем на Игор Сеймянович

Да помогнем на Игор Сеймянович

С огромна болка ви съобщаваме, че Игор Сеймянович ни напусна на 17 януари.

Игор страдаше от мозъчен тумор и набираше средства за лечение в клиника в Истанбул.

Изказваме искрените си съболезнования на близките на Игор и благодарим на всички вас, които го подкрепяха.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията