Да помогнем на Магдалена Милева
DMS MAGI

Да помогнем на Магдалена Милева

Сподели

Заедно събрахме 6 267 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5746 223 2 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 12 от 2 лв. 1 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията