Кампания „Да върнем блясъка на храма“ на БНТ2 и Столична община
DMS NEVSKI

Кампания „Да върнем блясъка на храма“ на БНТ2 и Столична община

Сподели

Заедно събрахме 19 271 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9743 3544 488 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 145 от 2 лв.32 от 5 лв.

За кампанията