Кампания „Да върнем блясъка на храма“ на БНТ2 и Столична община
DMS NEVSKI

Кампания „Да върнем блясъка на храма“ на БНТ2 и Столична община

Сподели

Заедно събрахме 20 915 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
9821 4037 604 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията