Кампания „Светини“ за съхраняване на ценните стенописи на Сеславския манастир „Св. Николай Мирликийски“Фондация „Покров Богородичен“

Кампания „Светини“ за съхраняване на ценните стенописи на Сеславския манастир „Св. Николай Мирликийски“Фондация „Покров Богородичен“

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията