Кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”
DMS SPASI

Кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”

Сподели

Заедно събрахме 29 717 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
14141 5858 772 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 92 от 2 лв.14 от 5 лв.

За кампанията