Кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”
DMS SPASI

Кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”

Сподели

Заедно събрахме 48 593 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
18076 11152 1632 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 70 от 2 лв. 11 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията