Кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”
DMS SPASI

Кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”

Сподели

Заедно събрахме 24 643 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
13018 4435 551 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 138 от 2 лв.22 от 5 лв.

За кампанията