Да помогнем на Златин Михайлов
DMS ZLATIN

Да помогнем на Златин Михайлов

Необходимите 12 000 евро за лечението на Златин Михайлов в Швейцария са събрани!

Златин е с дигноза е каверном на гръбначния мозък и набираше средства за операция в Universitatspital, Цюрих.

При необходимост, след провеждането на операцията, кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които дариха за Златин!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията