Да помогнем на Красимир Колев
DMS KRASI

Да помогнем на Красимир Колев

Сподели

Заедно събрахме 13 375 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
12865 255 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 6 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията