Мариян Георгиев
DMS MARIAN

Мариян Георгиев

Кампанията „Да помогнем на Мариян“ (DMS MARIAN) приключва с успех участието си в ДМС – вчера Мариян съобщи, че необходимата сума за трансплантация е събрана!

Мариян Георгиев е с „Хронична бъбречна недостатъчност” и набираше средства за трансплантация чрез кръстосано донорство в болница „Флорънс Найтингейл”(Турция).

Благодарим на всички, които дариха за кампанията на Мариян, а на него пожелаваме успех!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията