Ивайло Карабанчев
DMS IVO

Ивайло Карабанчев

Сподели

Заедно събрахме 47 585 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
40812 2914 189 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 9 от 2 лв.1 от 5 лв.

За кампанията