Дарителска кампания на Националната мрежа за децата в рамките на проект „Приеми дете. Създай бъдеще“ –
DMS DETE

Дарителска кампания на Националната мрежа за децата в рамките на проект „Приеми дете. Създай бъдеще“ –

Сподели

Заедно събрахме 3 985 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
3504 163 31 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 3 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията