Ева Иванова
DMS EVA

Ева Иванова

С болка ви съобщаваме, че въпреки провеждането на лечението с имонотерапия в израелската клиника, Ева Иванова ни напусна.

Ева страдаше от рак на гърдата и кампанията DMS EVA набираше средства за лечение в Израел, тъй като въпреки провежданата у нас химиотерапия нямаше положителни резултати.

Изказваме нашите съболезнования на близките на Ева и благодарим на всички, които я подкрепяха.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията