Даниела Дамянова
DMS DANI

Даниела Дамянова

Сподели

Заедно събрахме 6 583 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
5383 555 18 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 1 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията