Светла Чипева
DMS SVETLA

Светла Чипева

Кампанията на Светла Чипева (DMS SVETLA) в DMS приключи – Комисията за лечение в чужбина към МЗ одобри кандидатурата на Светла!

Светла е с диагноза „Терминална бъбречна недостатъчност и Захарен диабет тип 1” и набираше средства за комбинирана трансплантация на бъбрек и панкреас вчужбина, тъй като в България таква не се извършва.

Набраните към момента средства от дарителсктие sms Светла ще използва за следтрансплантационни процедури поддържащи медикаменти.

Пожелаваме на Светла трансплантацията да премине безпроблемно и благодарим на всички, които дариха за нейнта кампания.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията