Женя Стоянова
DMS JENYA

Женя Стоянова

Кампанията „Да помогнем на Женя“ (DMS JENYA) в ДМС приключва успешно! Трансплантацията на Женя Стоянова във Франция е преминала успешно и резултатите са добри.

Женя е с диагноза „Болест на Ходжкин“ и набираше средства за лечение в болница Сент-Антоан, Париж.
При необходимост кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които подкрепиха Женя!

Сподели

Заедно събрахме 15 466 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
15152 157 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията