Да помогнем на Александър Алексиев

Да помогнем на Александър Алексиев

На 20 юли 2011 Александър Алексиев от град Павликени претърпява пътнотранспортно произшествие с мотор, в резултат на което получава счупване на два прешлена от гръбначния стълб и е с притиснат гръбначен мозък. Александър остава обездвижен от кръста надолу и оттогава е в инвалидна количка.

Присаждането на стволови клетки на Александър в болница „Агиос Лукас” (гр. Солун, Гърция) е преминало успешно, и сега му предстои рехабилитация, за която наличните средства са достатъчни.

При необходимост от друга терапия, кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които дарихте за Александър!

Сподели

Заедно събрахме 16 115 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
16115 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията