Да помогнем на Александър Алексиев

Да помогнем на Александър Алексиев

На 20 юли 2011 Александър Алексиев от град Павликени претърпява пътнотранспортно произшествие с мотор, в резултат на което получава счупване на два прешлена от гръбначния стълб и е с притиснат гръбначен мозък. Александър остава обездвижен от кръста надолу и оттогава е в инвалидна количка.

Присаждането на стволови клетки на Александър в болница „Агиос Лукас” (гр. Солун, Гърция) е преминало успешно, и сега му предстои рехабилитация, за която наличните средства са достатъчни.

При необходимост от друга терапия, кампанията ще бъде подновена.

Благодарим на всички, които дарихте за Александър!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията